I forbindelse med sammenkopling og reparasjon av olje og gassrør er det nødvendig å fjerne noe av betongkappen som omgir røret. Her har Kraft Membranen vist seg å være svært effektiv og kost besparende. Man skjærer da ett spor rundt betongkappen, og legger en membran som har samme omkrets som røret ned i sporet. Når membranen blir aktivisert vil den presse hele den omgivende betongkappen aksielt, slik at den løsner fra røret.

Dette kan også overføres til bygg og anleggs bransjen når en skal fjerne betong eller betongkonstruksjoner på en rimelig og sikker måte. Kraft Membranen kan og brukes til oppretting av store tunge konstruksjoner.

     
 
Her vises Kraft Membran før aktivering. Membranen ligger i et spor som er skjært med vannjet.
 
Membranen etter aktivering. Betongen er nå sprengt aksialt, og er løsnet fra røret. Trykket som ble tilført Kraft Membranen er ca. 400 bar. Separasjonskraften på en membran med dette arealet er på ca. 200 tonn.
Tykkelsen på membranen er nå økt til ca. 10-12 mm.
 
 
Membran Teknologi A/S, Postboks 154, 4296 Åkrehamn, Norway
Tlf: (+47) 52829954 Fax: (+47) 52829955
Mobil: (+47) 92252075
Org. nr: 980244784
e-mail : hans@membrantech.com

Copyright (C) 2001 - Membran Teknologi AS
All rights reserved worldwide