Kraftmembranen utformes etter flensens omkrets. Før aktivisering settes Kraftmembranen i gapet mellom flensene slik at Kraftmembranen dekkes helt. For større flenser kan flere Kraftmembraner brukes samtidig.

Kraftmembranen som vises her gir en kraft på 120 Tonn.
 
Membran Teknologi A/S, Postboks 154, 4296 Åkrehamn, Norway
Tlf: (+47) 52829954 Fax: (+47) 52829955
Mobil: (+47) 92252075
Org. nr: 980244784
e-mail : hans@membrantech.com

Copyright (C) 2001 - Membran Teknologi AS
All rights reserved worldwide