Kraft Membranen egner seg svært godt til deling av stein. Med Kraft Membranens enorme krefter er det mulig å dele steinblokker på anselig størrelse.

Måten dette bli gjort på er å først skjære inn ett spor med en vinkelkutter med diamant blad som er dypt nok til å dekke hele membranen. Deretter legger man Kraft Membranen i sporet og aktiviserer den. For å aktivisere Kraft Membranen kan man bruke en hydraulisk håndpumpe som kan levere opp til 600 bar. Det er også mulig å bruke flere membraner samtidig for å oppnå større seperasjonskraft..


 
Membran Teknologi A/S, Postboks 154, 4296 Åkrehamn, Norway
Tlf: (+47) 52829954 Fax: (+47) 52829955
Mobil: (+47) 92252075
Org. nr: 980244784
e-mail : hans@membrantech.com

Copyright (C) 2001 - Membran Teknologi AS
All rights reserved worldwide