Kraftmembran består av to like plater og et rør i rustfritt stål som blir sveiset sammen. Før Kraftmembranen aktiveres er det null volum mellom platene. Når Kraftmembranen blir trykksatt med væske, konsentreres kraften vinkelrett på platene. Platene går da i flyt, og Kraftmembranen ekspanderer etter hvert som den blir væskefylt. Separasjons kraften en da oppnår er en funksjon av trykket som blir tilført, og flate målet på platene. For å aktivere Kraftmembranen, kobler man til en høytrykks jekkepumpe eller en høytrykks stempelpumpe. Den kan aktiveres med hydraulikkolje eller vann.


 
Membran Teknologi A/S, Postboks 154, 4296 Åkrehamn, Norway
Tlf: (+47) 52829954 Fax: (+47) 52829955
Mobil: (+47) 92252075
Org. nr: 980244784
e-mail : hans@membrantech.com

Copyright (C) 2001 - Membran Teknologi AS
All rights reserved worldwide